กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้า ปีงบ 67 ส่งออกแรงงานไทย 1 แสนคน

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้า ปีงบ 67 ส่งออกแรงงานไทย 1 แสนคน
กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าปีงบประมาณ 2567 จัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเมืองนอก 1 แสนคน ไต้หวัน-อิสราเอล-เกาหลี 3 อันดับจัดส่งมากสุด

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน  เผย  รายชื่อประเทศกลุ่มเป้าหมายในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน 100,000 คน ในปีงบประมาณ 2567  พบส่งไปทำงานแถบเอเชียมากที่สุด รวมทั้งสิ้น 72,000 คน  อันดับหนึ่งคือไต้หวัน เป้าหมาย 20,300 คน  ขณะที่ อิสราเอล ยังคงเป็นประเทศเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงาน ในอันดันดับที่สอง 7,700 คน ตามด้วย สาธารณรัฐเกาหลี 7,500 คน
 
“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายสำคัญให้กับกระทรวงแรงงาน ไว้ว่า ให้ส่งเสริมและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ จำนวน 100,000 อัตรา ภายในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567  ซึ่งผมได้มอบหมายให้กรมการจัดหางานเตรียมแผนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ไว้เรียบร้อยแล้ว โดยเน้นส่งเสริมรักษาการจ้างงานในตลาดแรงงานเดิม  ควบคู่ไปกับการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการจ้างแรงงานในตำแหน่งที่กำลังขาดแคลน หรือประเทศที่มีแนวโน้มการจ้างแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้น
 
โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 นี้  ตั้งเป้าหมายจัดส่งไปทำงานแถบเอเชียมากที่สุด รวมจำนวน 72,000 คน  รองลงมาคือแถบยุโรป จำนวน 14,000 คน  ตะวันออกกลาง จำนวน 10,500 คน  อเมริกาเหนือ  จำนวน 1,800 คน   แอฟริกา  จำนวน 1,100 คน    และอเมริกาใต้ ออสเตรเลียและโอเชียเนีย  จำนวน  600 คน
 
ขณะที่ เป้าหมายอันดับหนึ่งในการจัดส่งยังคงเป็นตลาดแรงงานในไต้หวัน จำนวน  20,300  คน  รองลงมาคือ อิสราเอล  จำนวน 7,700 คน สาธารณรัฐเกาหลี จำนวน  7,500 คน  ญี่ปุ่น และ สวีเดน เป้าหมายจัดส่งจำนวนเท่ากันที่ 6,000 คน  และมาเลเซีย 4,000 คน     ซึ่งหากดูจากตัวเลขประมาณการ คาดว่าจะสามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ทั้งในตลาดแรงงานเดิมและตลาดแรงงานใหม่ได้รวมจำนวน 100,000 อัตรา แน่นอน “  นายไพโรจน์ กล่าว
 

TAGS: #แรงงานไทย #กระทรวงแรงงาน #ส่งออก #ไต้หวัน #เกาหลีใต้