china

‘ภูมิธรรม’กระชับสัมพันธ์ไทย-จีนเปิดตลาดการค้าเชิงรุกเจาะรายมณฑล

รมว.พาณิชย์เปิดกลยุทธ์ทำตลาดการค้าไทย-จีน ชูทีมไทยแลนด์หนุนเอกชนเป็นทัพหน้า  สร้างเงินเข้าประเทศ คาดาปีนี้ส่งออกจีนแตะ1.2 ล้านล้าน