ESG

GC ลุยเป้าหมายลดคาร์บอน วาง 3  Step Plus หวังสู่องค์กรยั่งยืน

GC ปรับพอร์ตมุ่ง Hight Value and Low Carbon สร้างผลิตภัณฑ์ที่ทนทานมากขึ้น ต่อยอดธุรกิจใหม่ที่เพิ่มมูลค่าดันองค์กรสู่ความยั่งยืน Net Zero ภายในปี 2593

บ้านปู ชวนคนรุ่นใหม่ ร่วมเปลี่ยนแปลงวิสาหกิจชุมชน ผ่านโปรเจกต์ BC4C ให้บ้านเรามีกินมีใช้ไปด้วยกัน  

‘บ้านปู’ กับโปรเจกต์ ‘BC4C’ ร่วม ‘คีรีฟาร์ม’ ธุรกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์สู่กิจการเพื่อสังคมจากรายได้หลักพันบาทสู่หลักแสนบาทต่อเดือน ยกระดับทั้งชุมชนคนอีสานให้มีกินมีใช้ไปด้วยกัน

“เศรษฐกิจแบบเก่าได้ตายแล้ว ขอต้อนรับสู่ยุคแห่ง SUSTAINOMY”

ปิยะชาติ (อาร์ม) อิศรภักดี CEO BRANDi and Companies กับแนวคิดการสร้างความมั่งคั่งไปพร้อมกับยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษย์และดูแลสิ่งแวดล้อม

ONYX มุ่งยั่งยืนหลากหลาย ร่วมมือระยะยาวกับ UNESCO ส่งเสริมวัฒนธรรม พร้อมไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

ออนิกซ์ฯ ดึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมและความร่วมสมัยเครือโรงแรมที่พักท้องถิ่นทั่วเอเชียฯ สร้างประสบการณ์การเข้าพักและการบริการ เชื่อมต่อธุรกิจเศรษฐกิจชุมชนสู่การเติบโตยั่งยืน ในระยะยาว

ส่องเศรษฐกิจอนาคตโลกยุคใหม่ เวที ‘การเงินเพื่อความหลากหลายชีวภาพ’ AFD+สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ชวนเปิดวาระแห่งโลก ร่วมกัน

‘การเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ’ วาระสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกประเทศ ให้ไปสู่ความยั่งยืนจากการบริหารใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่ใช้ร่วมกันในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอนาคต

3 ทศวรรษ ‘เอ็กโก กรุ๊ป’ ย้ำยั่งยืน ‘คนอยู่ได้ ป่าอยู่ได้’ สะท้อนผ่านเลนส์ ‘ง่าย-งาม: Simply the Best’

‘เอ็กโก กรุ๊ป’ ดำเนินธุรกิจถึงปัจจุบันร่วม 32ปี หนึ่งในองค์กรรายใหญ่ของไทยที่มุ่งขับเคลื่อนอุตฯพลังงานของไทย ให้เติบโตร่วมกับระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน ด้วยความเชื่อ ‘ต้นทางดี ก่อให้ผลลัพธ์ดี'

คาเฟ่ ยั่งยืน แห่งแรกในไทย SDG Cafe' by BRANDi โมเดลชวนคิดเป็นคนดีแล้วมีกำไรด้วย

BRANDi เปิดตัว SDG Cafe ที่แรกในไทย ชวนสร้างบรรยากาศแห่งความยั่งยืนเกิดขึ้นได้จริง หลังพบองค์กรไทย 25% พร้อมไปสู่อนาคตได้ทันก่อนปี 2030  

OR ตอกย้ำองค์กรต้นแบบยั่งยืน ด้วย SDG

OR ถอดบทเรียนความสำเร็จจัดการธุรกิจแบบยั่งยืน จัดงาน OR Sustainability: SDG In Action ตอกย้ำความมุ่งมั่นด้านความยั่งยืนตามกรอบแนวคิด ESG  

หาความหมายแท้จริง ‘ความยั่งยืน’ เทรนด์ใหญ่ไปต่อปี 2024 นอกจากสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังมีความมั่นคงอาหารด้วย

การเปลี่ยนผ่านสังคมโลกที่เดินหน้าไปสู่ความยั่งยืน อีกหนึ่งเทรนด์ใหญ่สำคัญที่ส่งผลกระทบถึงภาคส่วนองค์กร ธุรกิจ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเริ่มต้นอย่างเข้มข้นในปี 2024 นี้

‘แสนสิริ’ มุ่งลงทุนสังคม ให้สำคัญ 'กลุ่มเยาวชน' รับความท้าทายไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย

แสนสิริ ชูประเด็นการลงทุนทางสังคมในกลุ่มเยาวชนสำคัญ ตอบรับความท้าทายประเทศกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ