3M For TFEX

3M For TFEX
แนวคิด 3M ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในตลาด TFEX  ซึ่งแนวคิดนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถประสบความสำเร็จได้

 

โดย 3M สำหรับนักเทรด TFEX นั้นประกอบไปด้วย

M - Method

M - Money Management

M – Mindset

            ซึ่งเสา 3 ต้นนี้เปรียบเสมือนขาตั้งกล้อง ที่ช่วยค้ำไม่ให้กล้องนั้นล้มลงมา หากขาดเสาต้นใดต้นหนึ่งไป จะทำให้กล้องนั้นล้มลงได้ง่ายเช่นเดียวกัน ดังนั้น แนวคิด 3M จะช่วยให้เทรดเดอร์ไปสู่เป้าหมายได้ หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป จะทำให้การเทรดนั้นพังลง โดยความสำคัญมีดังนี้

1. Method (วิธีการ) ใน TFEX นั้นสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ทำกำไรระยะสั้น และกลุ่มที่ต้องการทำกำไรจาก Trend โดยน้ำหนักของความสำคัญในส่วนของ Method นั้นจะอยู่ที่ 10% ซึ่งเป็นสัดส่วนความสำคัญที่น้อยที่สุดในแนวคิด 3M แต่มีการกล่าวถึงมากที่สุด เพราะเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ต้องการหาวิธีที่สามารถทำกำไรได้ตลอดเวลา

แต่หากเรามาดู เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ จะพบว่า Method หรือ วิธีการ จะไม่ซับซ้อน “Simple is The Best” ดังนั้นวิธีการที่ดีที่จะนำมาใช้ในการเทรดจึงควรจะเป็นระบบที่ เรียบง่าย ทำซ้ำ และวัดผลได้  

 

2.Money management (การบริหารเงิน) คือการบริหารหน้าตัก บริหารความเสี่ยง ให้สอดคล้องกับวิธีการที่เลือกใช้ ซึ่งในแต่ละวิธีการที่นำมาใช้นั้น จะมีจุดตัดขาดทุน จุดทำกำไรที่แตกต่างกัน

ดังนั้นการวางแผนในการบริหารหน้าตักเพื่อไม่ให้พอร์ตแตก และสามารถเติมโตได้อย่างมีนัยยะ จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากมาก โดยน้ำหนักของความสำคัญในส่วนของ Money Management นั้นจึงสูงถึง 30%

 

3.Mindset (จิตวิทยา) แม้จะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสูงถึง 60% สูงที่สุดในแนวคิด 3M แต่เรื่องของ Mindset เป็นเรื่องยากที่สุดด้วยเช่นกัน โดย Mindset ที่ดี ประกอบไปด้วย จิตใจที่นิ่ง การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด และทัศนคติที่ดีต่อตลาด

ซึ่งในตลาด TFEX นั้นมีสินค้าเพียงตัวเดียว แต่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้น และขาลง ณ ราคาเดียวกัน โดยจะเกิดการมอง 2 ฝั่งเสมอ หมายความว่า เมื่อมีคนที่ได้กำไร ย่อมมีคนที่ขาดทุนอยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งความรู้ที่ได้ศึกษา และทักษะที่ได้ฝึกฝน หรือแม้แต่ความกลัว ความกล้า และความโลภ จะถูกถ่ายทอดลงไปจนเป็น Method และการวาง Money Management รวมกันออกมาเป็น Trade Setup ของตัวเองโดย Mindset ที่ดีนั้น จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรายังคงรักษา และทำตาม Trade Setup ที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีแล้วได้

TAGS: #TFEX #Invest