สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรด TFEX

สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเทรด TFEX
บทความนี้เราจะขอเอาใจนักลงทุนมือใหม่หัดเทรดในตลาด TFEX ถ้าหากจะเริ่มต้นเข้ามาลุยในตลาดนี้จะต้องเตรียมตัวหรือมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องรู้บ้าง

สำหรับนักลงทุนมือใหม่หัดเทรดในตลาด TFEX หากจะเริ่มต้นเข้ามาลงทุนในตลาดนี้จะต้องเตรียมตัวหรือมีสิ่งใดที่จำเป็นต้องรู้บ้าง เพื่อให้การลงทุนของเราปลอดภัยและสามารถทำกำไรได้อย่างยั่งยืน บทความนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานไว้แล้ว เพื่อเป็นแนวทางให้แก่นักลงทุนทุกท่าน 

 

1.คุณต้องมีพอร์ต Derivatives ใช้สำหรับเทรด TFEX

2.การเปิดสัญญา

-Open Long คือมองขึ้น ซื้อสัญญาที่ราคาเท่าไหร่ ใส่จำนวนสัญญาที่ Volume ซึ่ง ถ้าคุณต้องการปิด Long ที่มีอยู่ให้เลือก Close Short และใส่จำนวนสัญญาที่มีอยู่แล้วต้องการแบ่งปิด หรือถ้าต้องการปิดทั้งหมดที่ถือก็สามารถเลือก in port ได้ใน Streaming


-Open Short คือมองลง ซื้อสัญญาที่ราคาเท่าไหร่ ใส่จำนวนสัญญาที่ Volume ถ้าคุณต้องการปิด Short ที่มีอยู่ให้เลือก Close Long และใส่จำนวนสัญญาที่มีอยู่แล้วต้องการแบ่งปิด หรือถ้าต้องการปิดทั้งหมดที่ถือก็สามารถเลือก in port ได้ใน Streaming


-การวางเงินต่อหนึ่งสัญญา การเปิดหนึ่งสัญญาควรวางเงินเป็นหลักประกันเผื่อไว้ 30,000 – 50,000 บาท (ในทุกหนึ่งจุดมีมูลค่า 200 บาท) การวางหลักประกันรักษาสภาพไว้เยอะทำให้คุณสามารถทนต่อแรงเหวี่ยงของราคาได้มากขึ้น โดยไม่ถูกบังคับปิดสถานะหรือเรียกเงินประกันเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาสถานะ
 

3. คำศัพท์ที่คุณควรทำความเข้าใจ

-Equity คือ เงินที่มีอยู่ทั้งหมดหลังหักหรือเพิ่มขาดทุนและกำไร


-EE (Excess Equity) คือ เงินส่วนเหลือหลังหักเงินประกันจากการเปิดสัญญาไปแล้ว สามารถนำส่วนนี้มาเปิดสถานะเพิ่มได้


-MR คือ หลักประกันขั้นต้น ที่ต้องมีก่อนเปิดสถานะสัญญา


-MM (Maintenance Margin) คือ หลักประกันรักษาสภาพ ต้องมีเงินวางไม่ต่ำกว่าระดับนี้ มิฉะนั้นจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม หรือ เรียกว่า Margin Call


-Force คือ ถ้า Equity ต่ำกว่าระดับนี้จะถูกบังคับปิดสถานะ หรือต้องหาเงินมาเพิ่มภายในวัน

 

อย่างไรก็ตาม ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ Equity น้อยกว่า MM คุณต้องเติมเงินเข้าพอร์ตให้เท่าจำนวน MR ที่กำหนดไว้ในวันที่ T+1 ก่อน 15.55 น. หรืออาจจะปิดสถานะ โดยแบ่งปิดบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดการล็อก Open หรือการเปิดสถานะเพิ่ม หรือถูก Force Sell (บังคับปิด) ภายใน 10.45 ของวันที่ T+2

 

-และแม้ว่าราคาในตลาดปรับตัวภายหลังแล้วทำให้ Equity > MM

-แต่ท่านก็ยังคงมีภาระที่ต้องดำเนินการดังกล่าวอยู่ 

 

หรือถ้า Equity น้อยกว่า Force คุณจะถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม เพื่อให้ Equity เท่ากับหลักประกัน (MM) ภายใน 15.55 ของวันเดียวกัน หรือคุณอาจจะปิดสถานะ โดยแบ่งปิดบางส่วน เพื่อให้วงเงิน equity อยู่ในระดับหลักประกันรักษาสภาพ และหากไม่ปฎิบัติตามภายในระยะเวลาที่กำหนด ก็จะถูกบังคับปิดสถานะทันที 

-และแม้ว่าราคาในตลาดปรับตัวแล้วทำให้ Equity > Force 

-แต่ท่านก็ยังคงมีภาระที่ต้องดำเนินการดังกล่าวอยู่

 

4.สิ่งที่คุณควรมี สำหรับการเทรด TFEX Future Index 

-ความรู้ทางด้านเทคนิคัล


-ข้อมูลรอบด้านในการกำหนดทิศทางแนวโน้มระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว


-มีแผนรองรับทั้งสองทางคือ เมื่อถูกทางคุณจะวางแผน Take Profit อย่างไร และเมื่อผิดทางคุณจะวางจุด -Stop Loss ที่เท่าไหร่หรือวาง Money Management อย่างไร

-สำคัญที่สุดคือการวางหลักประกันเผื่อไว้ให้มากเพียงพอโดยสอดคล้องกับแผนที่ตั้งไว้ มือใหม่ควรเล่นไม่เกิน 3 สัญญาในวงเงิน Equity ประมาณ 100,000 บาท


-วินัยในการทำตามแผน เมื่อถูกทางและผิดทาง
 

เพียงเท่านี้คุณก็จะลงทุนในสินค้า Future ได้อย่างปลอดภัยและสามารถทำกำไรอย่างยั่งยืนได้
 

TAGS: #TFEX #TFEXFutureIndex