ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นเบอร์1 ถือหุ้นใหญ่ GIFT ของ ‘เฮียฮ้อ’ ขยายธุรกิจเทคโนโลยีฯ-F&B-สุขภาพความงาม

ธนาคารกรุงเทพ ขึ้นเบอร์1  ถือหุ้นใหญ่ GIFT ของ ‘เฮียฮ้อ’ ขยายธุรกิจเทคโนโลยีฯ-F&B-สุขภาพความงาม
ธนาคารกรุงเทพ ซื้อวอแรนต์ GIFT-W2 จำนวน 132 ล้านหุ้น มูลค่า 184 ล้านบาท คาดหลังแปลงเป็นหุ้น ผงาดเป็น 1 ใน 5 ผู้ถือหุ้นใหญ่ GIFT ธุรกิจส่วนตัวของเฮียฮ้อ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL รายงานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ได้เข้าซื้อวอแรนต์ GIFT-W2 ของ บมจ. กิฟท์ อินฟินิท เป็นจำนวน 132 ล้านหุ้น ในราคา 1.4 บาท/หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 184.8 ล้านบาท

ทั้งนี้ เมื่อธนาคารกรุงเทพ แปลงสิทธิวอแรนต์ GIFT-W2 เป็นหุ้น GIFT ซึ่งจะเปิดให้ใช้สิทธิในเดือนกรกฎาคม 2567 และในเดือนมกราคม 2568

จะมีหุ้น GIFT ประมาณ 132 หุ้น หรือคิดเป็น 9.9877% ส่งผลให้ธนาคารกรุงเทพจะกลายเป็น 1 ใน 5 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ GIFT

จากปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นใหญ่ ดังนี้

  1. บริษัท เชษฐโชติ โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นจำนวน 390 ล้านหุ้น คิดเป็น 29.51%
  2. นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ (เฮียฮ้อ) จำนวน 257 ล้านหุ้น คิดเป็น 19.48%
  3. นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน จำนวน 126 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.55%
  4. น.ส.กนกพร เรมกานนท์ โดย บล. ดาโอฯ จำนวน 98 ล้านหุ้น คิดเป็น 7.42%
  5. พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง จำนวน 60 ล้านหุ้น คิดเป็น 4.60%

สำหรับ GIFT ดำเนินธุรกิจ 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม 2.กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และ 3.กลุ่มสุขภาพและความงาม

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ GIFT มีการเติบโตเทิร์นอะราวนด์ สร้างรายได้กว่า 806 ล้านบาท ในปี 2566 เติบโต 577% และในไตรมาสที่ 1/2567 รายได้รวมที่ 577 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 8,210% จากปี 2566

TAGS: #ธนาคารกรุงเทพ #เฮียฮ้อ #สุรชัยเชษฐโชติศักดิ์