ไฟเขียวกฟน.กู้เงิน 3.89 หมื่นลบ.ลงทุน 6 แผนงาน

ไฟเขียวกฟน.กู้เงิน 3.89 หมื่นลบ.ลงทุน 6 แผนงาน
ครม.อนุมัติกฟน.กู้เงินในประเทศเพื่อลงทุนแผนงานระยะยาว พัฒนาระบบจำหน่ายไฟฟ้า การดึงสายไฟลงดินปรับภูมิทัศน์ รวมถึงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เติบโต

นายคารม  พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)กู้เงินในประเทศเพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ของ กฟน. จำนวน 6 แผนงาน ภายในกรอบวงเงินรวม 38,900 ล้านบาท

ทั้งนี้ให้ทยอยดำเนินการกู้เงินตามความจำเป็นรายปีจนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้1.แผนงานขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2565 - 2566 : เป็นการขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเช่น สายป้อนระดับแรงดัน หม้อแปลงจำหน่าย เครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า และคาปาซิเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนที่มีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้นในเขตให้บริการของกฟน.และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าวงเงินเต็มแผนงาน 8,866.37 ล้านบาท แหล่งเงินทุน เงินกู้ในประเทศ 6,500.00 ล้านบาท เงินรายได้ 2,366.37 ล้านบาท

2.แผนปฏิบัติการดิจิทัล ปี 2566 - 2570: ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้ (1) แผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้าและการบริหารองค์กรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็ว(2) แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (3) แผนพัฒนาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและระบบสื่อสารวงเงินเต็มแผนงาน 6,652.52 ล้านบาท แหล่งเงินทุน เงินกู้ในประเทศ 5,300.00 ล้านบาท เงินรายได้ 1,352.52 ล้านบาท

3.แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 1 : เป็นการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์รวมทั้งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นตามแนวรถไฟฟ้าในอนาคตได้ ประกอบด้วย 2 โครงการคือ(1) เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู ถนนแจ้งวัฒนะ ถนนรามอินทรา ถนนสีหบุรานุกิจ และถนนร่มเกล้า ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร

(2)เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ถนนศรีนครินทร์ (ถนนรามคำแหง - ถนนเทพารักษ์) ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร วงเงินเต็มแผนงาน 8,353.70 ล้านบาท แหล่งเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 6,300.00 ล้านบาท เงินรายได้ 2,053.70 ล้านบาท

4.แผนงานประสานสาธารณูปโภคทั่วไป ปี 2566 - 2570 : เป็นการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ รวมทั้งเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการไปพร้อมกับโครงการสาธารณูปโภคของหน่วยงานภายนอกจำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 1 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งธนบุรีของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนประชาชื่นจากการประปานครหลวงถึงถนนแจ้งวัฒนะ (ถนนหมายเลข 11) ของ กทม. ระยะทาง 1.2 กิโลเมตร 

3. โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ของกรมทางหลวง (ทล.) ระยะทาง 2 กิโลเมตร 4.โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย บ้านบางปูใหม่ - บ้านบางปู ของ ทล. ระยะทาง 10 กิโลเมตร วงเงินเต็มแผน 2,797.87 ล้านบาท แหล่งเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 2,000.00 ล้านบาท เงินรายได้ 797.87ล้านบาท

5.แผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาโครงการรถไฟฟ้า ระยะที่ 2: เป็นการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าและปรับปรุงภูมิทัศน์ ประกอบด้วย 7 โครงการ ดังนี้ 1.เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีทอง ถนนสมเด็จเจ้าพระยา และถนนเจริญนคร ระยะทาง 2.8 กิโลเมตร 2. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ถนนเพชรเกษม (ถนนรัชดาภิเษก - ถนนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 8.2 กิโลเมตร  3. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ถนนพระราม 4 (ถนนพญาไท - คลองผดุงกรุงเกษม) ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร  

4.เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้ม ถนนพหลโยธิน (ถนนงามวงศ์วาน - ซอยพหลโยธิน54/2) ระยะทาง 11.3 กิโลเมตร  5. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนรามคำแหง และถนนสุวินทวงศ์ ระยะทาง 12.6 กิโลเมตร และ6. เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม ถนนพระราม 9 (พระราม 9 ซอย 13 - ถนนรามคำแหง) ระยะทาง 2.1 กิโลเมตร และ 7. เส้นทางเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีเขียว(ถนนเทพารักษ์-ถนนสุขุมวิท) ระยะทาง 4.3 กิโลเมตร วงเงินเต็มแผน 9,972.90 ล้านบาท แหล่งเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 7,500.00 ล้านบาท เงินรายได้ 2,472.90ล้านบาท

6.แผนขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ปี 2566 - 2570เป็นการขยายเขตและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า วงเงินเต็มแผน 18,012.40 ล้านบาท แหล่งเงินกู้ เงินกู้ในประเทศ 13,600.00 ล้านบาท เงินรายได้ 4,412.40 ล้านบาท

 

TAGS: #กฟน. #สายไฟลงดิน #ครม.