"เศรษฐา" โชว์จับมือ ผู้บริหาร AWS ร่วมกันพัฒนา digital transformation

นายกรัฐมนตรี และผู้บริหาร AWS จับมือร่วมกันพัฒนา digital transformation เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับโลก

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หารือ Amazon Web Services นำโดย คุณ Michael Punke, Global Vice President, Public Policy เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นนครซานฟรานซิสโก ซึ่งช้ากว่าเวลาที่กรุงเทพฯ 15 ชั่วโมง) 

โดย AWS ชื่นชมนายกรัฐมนตรีในการผลักดันการเติบโตของประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูงและเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม AWS เดินหน้าให้การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในทันที เพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นผู้นำในเศรษฐกิจดิจิทัล และ innovation hub ผ่านการมาลงทุนของเทคโนโลยีคลาวนด์ (AI, ML, data analytics, IoT) ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิทัลที่สำคัญ และรากฐานในการพัฒนาประเทศทางด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ของคนรุ่นต่อไป

นายกรัฐมนตรีขอบคุณและให้การสนับสนุน AWS ที่เป็น hyperscale data center ระดับโลกเจ้าแรกที่กำลังลงทุนก่อสร้าง AWS Asia Pacific (Bangkok) Region ในประเทศไทย ด้วยงบประมาณกว่า 1.9 แสนล้านบาท (US$5 พันล้านบาท) ในระยะเวลากว่า 15 ปี 

นายกรัฐมนตรีมั่นใจว่าการลงทุนของ AWS จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญในระยะยาว เพิ่มความปลอดภัย และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ และช่วยสร้างแรงงานที่มีทักษะสูงที่ประเทศไทยกำลังขาดแคลน 

นายกรัฐมนตรีจะให้ความร่วมมือกับ AWS อย่างต่อเนื่องในการมาลงทุนครั้งนี้ ทั้งในการสนับสนุนให้เกิดการใช้คลาวน์ให้ครบทุกภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพการพัฒนาบริการทางดิจิทัลให้แก่ประชาชนทั้งของรัฐและเอกชน อาทิ การเงิน อุตสาหกรรมการผลิต สาธารณสุข การค้าปลีก และ SMEs, การสร้างรัฐบาลดิจิทัลของทุกหน่วยงานให้เป็นรูปธรรมด้วยนโยบาย Cloud First Policy, การผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานหมุนเวียน สอดรับกับความเป็นผู้นำระดับโลก ในการก่อตั้งคำปฏิญาณ​ Climate Pledge ของ AWS ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วโลกด้วยพลังงานหมุนเวียน 100% ภายในปี 2025 รวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเรื่องคลาวน์เทียบเท่ามาตรฐานโลกและได้รับการจ้างงานหลังจบหลักสูตรทันทีผ่านโครงการ AWS re/Start และอื่นๆ เป็นต้น
 

TAGS: #เศรษฐา #AWS #เอเปค #digital #transformation