"เรืองไกร" ร้องกกต. สอบ"ไชยา-สุทิน" เป็นหุ้นส่วนในหจก. มีเหตุพ้นจากรัฐมนตรี หรือไม่

"เรืองไกร" บุก กกต. ร้องสอบ "ไชยา-สุทิน" เป็นหุ้นส่วนในหจก. มีเหตุพ้นจากรัฐมนตรี หรือไม่

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เผย วันนี้ (6 พ.ย.) เวลาประมาณ 10.00 น. ตนจะไปยื่นหนังสือขอให้ กกต. ตรวจสอบ นายไชยา พรหมา   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กับ นายสุทิน คลังแสง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มีเหตุทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามความในรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 ประกอบมาตรา 187 หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า กรณีของนายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายไชยา พรหมา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ในวันที่ 16 กันยายน 2566 นางอัญชลี พรหมา ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ กลับแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า “ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา ได้รับชำระเงินลงหุ้น เป็นเงิน 300,000 บาท จาก นางสาวอธิษฐาน พรหมา เพื่อชำระเป็นเงินลงหุ้นจากการเพิ่มทุนของห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา โดยชำระเป็นเงินสดลงหุ้น 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ไว้เรียบร้อยแล้ว” กรณีดังกล่าว จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 1 - 16 กันยายน 2566 นางอัญชลี พรหมา ยังคงเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีบุญเรืองวัฒนา และยังเป็นหุ้นส่วนอยู่ ตามที่นายไชยา พรหมา แจ้งไว้ต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ว่ามีเงินลงทุนใน หจก.ศรีบุญเรืองวัฒนา ในนามคู่สมรส หรือไม่ หากนางอัญชลี พรหมา ยังคงเป็นหุ้นส่วนและผู้จัดการอยู่ จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายไชยา พรหมา สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่  

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า กรณีของนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พบข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 นายสุทิน คลังแสง ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ที่ระบุว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาณ มีหุ้นส่วนรวมเป็นมูลค่า 1,200,000 บาท โดยมีนางฉวีวรรณ คลังแสง เป็นหุ้นส่วนอยู่ 1,000,000 บาท และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ด้วย ดังนั้น จึงมีเหตุอันควรตรวจสอบโดยเร็วว่า ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นายสุทิน คลังแสง ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังคงไว้ซึ่งความเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังแสงอีสาณ จำนวน 1,000,000 บาท ในนามคู่สมรส ซึ่งคิดได้เกินร้อยละห้า หรือไม่ และคู่สมรสยังเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการอยู่ หรือไม่ หากยังคงไว้ จะเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายสุทิน คลังแสง สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่  
นายเรืองไกร กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 มีเงื่อนไขยกเว้นไว้ด้วย จึงขอให้ กกต. นำพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาประกอบการพิจารณาด้วย หาก กกต. เห็นว่า ทั้งสองรัฐมนตรี มีเหตุเข้าข่ายจะทำให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ขอให้รีบส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไป และขอให้ศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนด้วย

TAGS: #เรืองไกร #ถือหุ้น #ไชยาพรหมา #สุทินคลังแสง #กกต