"รสนา"จี้ กกต.ประกาศนับคะแนนรวมให้ชัดเจน ป้องกันการฮั้ว“จัดตั้ง สว.”

"รสนา" จี้ กกต.ประกาศเรื่องให้นับคะแนนรวมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้ว“จัดตั้ง สว.”

น.ส.รสนา โตสิตระกูล ผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า  กกต.ควรประกาศเรื่องให้นับคะแนนรวมให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฮั้ว“จัดตั้ง สว.”

ในการคัดเลือกสว.ระดับอำเภอเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายนที่ผ่านมา ดิฉันสมัครที่เขตทวีวัฒนา ในขั้นตอนการเลือกไขว้ ผู้อำนวยการเลือกตั้งเขตทวีวัฒนาได้มาแจ้งก่อนการลงคะแนน ว่า กกต.มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงให้เป็นการหย่อนบัตรรวมในกล่องเดียวกันของแต่ละสาย และนับคะแนนรวม แทนที่จะเป็นการแยกกล่อง แยกนับคะแนนของแต่ละกลุ่มวิชาชีพที่อยู่ในสายเดียวกัน 

ดิฉันเห็นการนับคะแนนรวมของแต่สายมีผลดี เพราะทำให้เป็นการโหวตลับ ไม่มีใครทราบว่าใครลงคะแนนให้ใคร จะป้องกันการจัดตั้งได้ในระดับหนึ่ง ที่ไม่สามารถเช็คได้ว่าคนลงคะแนนตามโพยที่จัดตั้งมาหรือไม่

ดิฉันมาทราบจากเพื่อนว่าการเลือกสว.ระดับอำเภอที่ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ไม่ได้ทำอย่างเดียวกับเขตทวีวัฒนา ยังเป็นการแยกบัตรลงคะแนนในแต่ละกลุ่มวิชาชีพที่อยู่สายเดียวกันในขั้นตอนการเลือกไขว้ ทั้งที่มีคำสั่งเปลี่ยนแปลงมาแล้วก็ตาม

ทราบมาว่าเจ้าหน้าที่บางคนของกกต.อ้างว่าเอกสารใบเลือกไขว้ของแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ที่เจ้าหน้าที่ลงเลขกลุ่มวิชาชีพ อาจถูกผู้สมัครเปลี่ยนหมายเลขกลุ่ม จะทำให้จับไม่ได้ว่ามาจากกลุ่มวิชาชีพใดนั้น

ดิฉันขอเสนอกกต. ให้ใช้การปั๊มตัวเลขกลุ่มในใบลงคะแนน จะเป็นวิธีง่ายๆที่ป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขเลขกลุ่มได้ และจะทำให้การโหวตนั้นเป็นการลงคะแนนลับตามกฎหมายที่บัญญัติไว้

จึงขอให้กกต.พิจารณาให้มีการปรับปรุงวิธีการตามคำสั่งให้มีการนับคะแนนรวมในแต่ละสาย เพื่อป้องกันการทุจริต การจัดตั้ง ดังที่เป็นข่าวหนาหูในการคัดเลือกสว.ครั้งนี้โดยเฉพาะการเลือกในระดับจังหวัด ระดับประเทศ ที่จะมีจำนวนผู้สมัครสว.ในแต่ละกลุ่มวิชาชีพ ที่อยู่ในแต่ละสายเลือกไขว้ จะเป็นไปโดยบริสุทธิ์และโปร่งใสที่สุด เพื่อสกัดกั้นการทุจริต และการฮั้ว“จัดตั้งสว.”ครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่ง

TAGS: #รสนา #เลือกสว #กกต