กกต. แจงข่าวโพยก๊วน 149 ผู้สมัครสว. คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง

กกต. แจงข่าวโพยก๊วน 149 ผู้สมัครสว. คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง
กกต. แจงข่าวโพยก๊วนผู้สมัครสว. 149 คน ผ่านรอบระดับอำเภอ คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง สั่งกกต. ประจำจังหวัดตรวจสอบเข้ม หากพบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉียบพลัน

เฟซบุ๊กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) ชี้แจงว่า ตามที่ มีผู้นำข้อมูลที่คลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง โดยนำข้อมูลดังกล่าวลงในเฟซบุ๊ก ว่า “...เหตุใดยังไม่ถึงวันเลือกรอบแรกในระดับอำเภอตามที่ กกต. กำหนดนัดหมาย เหตุใดในบัญชีโพยผู้สมัครทั่วประเทศ เขามีรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบผ่านด่านจากอำเภอ และผ่านจังหวัดไป เข้ารอตัดเชือกเลือกในระดับประเทศแบบนอนมา ถึง 149 คนแล้ว...” และข่าวของผู้สมัคร สว. อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ว่า “...ใส่สูท เสื้อในเชิ้ตขาว อย่างพร้อมเพรียงราวกับถ่ายจากร้านเดียวกัน...” นั้น

กกต. ขอชี้แจงว่า ข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนต่อความเป็นจริง กล่าวคือ ขณะนี้ การเลือกผู้สมัคร สว. ในระดับอำเภอ,ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ยังไม่ได้ดำเนินการลงคะแนนเลือกผู้สมัคร สว. การเสนอข่าว “...เข้ารอตัดเชือกเลือกในระดับประเทศแบบนอนมา ถึง 149 คนแล้ว...” นั้น จึงเป็นการคาดเดาของผู้เสนอข่าวโดยไม่มีมูลความจริง และปราศจากพยานหลักฐาน เพื่อยืนยันว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นความจริง

สำหรับ การนำเสนอข่าวว่า ผู้สมัคร สว. “...ใส่สูท เสื้อในเชิ้ตขาว อย่างพร้อมเพรียง ราวกับถ่ายจากร้านเดียวกัน...” นั้น ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้ไปตรวจสอบ ณ ร้านกอไก่สตูดิโอแล้ว ปรากฏว่า ผู้สมัคร สว. อำเภอคำชะอี กลุ่มที่ 14 มีการถ่ายรูป ณ ร้านดังกล่าวจริง และนำรูปถ่ายมาใช้ในการสมัคร สว. จริง โดยยังไม่ปรากฏว่า ผู้สมัคร สว. กลุ่มดังกล่าว ร่วมกันหรือมีพฤติการณ์ ที่กระทำความผิดตามกฎหมาย แต่อย่างใด

กกต. ขอเรียนให้ทราบว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้สำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดทุกจังหวัด ทำการตรวจสอบและติดตามพฤติกรรมของผู้สมัคร สว. ทุกราย หากปรากฏว่า ผู้สมัคร สว. ผู้หนึ่งผู้ใด กระทำความผิด หรือมีผู้แจ้งเบาะแส พร้อมพยานหลักฐานว่า ผู้สมัคร สว. กระทำความผิด กกต. จะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยเฉียบพลัน

TAGS: #กกต #เลือกสว