โกอินเตอร์! สมาคมแพทย์แผนไทยโคราช จับมือยักษ์ใหญ่สปามาเลเซีย ส่งหมอนวดไทยไปทำงานต่างประเทศ

โกอินเตอร์! สมาคมแพทย์แผนไทยโคราช จับมือยักษ์ใหญ่สปามาเลเซีย ส่งหมอนวดไทยไปทำงานต่างประเทศ
หมอนวดไทยโกอินเตอร์ สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมาจับมือยักษ์ใหญ่สปามาเลเซีย ส่งหมอนวดไทยไปทำงานต่างประเทศ เผยแพร่ศาสตร์การนวดแผนไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก รับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล

ที่สมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายกฤตพล ชุติกุลกีรติ ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา และนายไพรัตน์ อินทร์ปัญญา นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ส่งเสริมการสร้างงานในต่างประเทศ ระหว่างโรงเรียนปาณินวดแผนไทย ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองในประเทศ และมีความเชี่ยวชาญด้านการนวดแผนไทย กับ บริษัท ไทยออดีสซีย์ แมเนจเมนท์ (ประเทศมาเลเซีย) ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายสปา และการนวดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย เจ้าของฉายา “การนวดแบบต้นตำรับที่เป็นอมตะ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรที่สำเร็จการอบรมนวดแผนไทย ได้มีทางเลือกในการรับจ้างทำงานทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ เป็นการเผยแพร่ศาสตร์การนวดแผนไทยให้โด่งดังไปทั่วโลก โดยมีผู้ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ประกอบด้วย น.ส.ปาณิสรา ศรีสำราญ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา, น.ส.สุปราณี พรศรัทธากุล ผู้อำนวยการฝ่ายพนักงานนวด บริษัท ไทยออดิสซีย์ แมเนจเมนท์ (ประเทศมาเลเซีย), นายณัฐรัฐ กงเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนปาณิสปา นวดแผนไทย, และมิสเตอร์ ดีแลน กัน (Mr.Dylan Gan) ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยออดิสซีย์ แมเนจเมนท์ (ประเทศมาเลเซีย)

น.ส.ปาณิสรา ศรีสำราญ นายกสมาคมแพทย์แผนไทยจังหวัดนครราชสีมา และผู้บริหารโรงเรียนปาณิสปานวดแผนไทย เปิดเผยถึงวัตถุประสงค์ในการทำ MOU ในครั้งนี้ว่า โรงเรียนปาณิสปานวดแผนไทย เป็นโรงเรียนสอนนวดที่ได้รับมาตรฐานการรับรองในประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตบุคลากรนวดแผนไทย มุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์การเรียนรู้ด้านการนวดที่แท้จริง มิใช่การนวดแอบแฝงให้กับบุคลากรผู้สำเร็จการศึกษา พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นนวัตกรรมของโรงเรียน จึงมีความปรารถนาที่จะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทไทยออดิสซี่ย์เข้าคัดเลือกหรือสรรหาบุคลากรที่สำเร็จการอบรม เพื่อสร้างโอกาสให้พนักงานนวดบำบัดจากโรงเรียนปาณิสปานวดแผนไทยได้งานทำในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น จากเดิมกว่า 200 คนต่อปีเพิ่มขึ้นเป็น 500 คนต่อปี ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ต่างชาติมองเห็นการสร้างบุคลากรด้านการนวดที่มีคุณภาพของโรงเรียน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศาสตร์การนวดแผนไทยให้แพร่หลายไปทั่วโลก

นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สำหรับการนวดแผนไทย ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ เป็นศาสตร์ และศิลป์อย่างหนึ่งที่สืบทอดมายาวนานหลายชั่วอายุคน ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากประเทศอื่นๆอย่างชัดเจน ทั้งยังสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน โดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการตรวจสอบคัดกรองโดยเฉพาะคนที่ต้องการไปทำงานนวดแผนไทยในต่างประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมหลักสูตรด้านการนวดแผนไทยอย่างถูกต้องเพื่อให้ชาวต่างชาติได้ยอมรับ ซึ่งกิจกรรมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ยังสอดรับกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล และเป็นการเปิดโอกาสให้ “หมอนวดไทย” ได้โกอินเตอร์ไปทำงานในต่างประเทศ เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนไทย รวมทั้งต่อยอดการนวดแผนไทยให้เป็นอีก 1 ซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศต่อไป

TAGS: #สมาคมแพทย์แผนไทย #หมอนวดไทย