KBank Private Banking นำเสนอโอกาสสะสมความมั่งคั่ง ผ่านกองทุน ALPHA 

KBank Private Banking นำเสนอโอกาสสะสมความมั่งคั่ง ผ่านกองทุน ALPHA 
KBank Private Banking นำเสนอโอกาสสะสมความมั่งคั่ง ผ่านกองทุน ALPHA กองทุนสำเร็จรูป ปรับพอร์ตเชิงรุกทุกสภาวะตลาด กองเดียวจบ เลือกได้ตามเป้าหมายผลตอบแทน

นายจิรวัฒน์ สุภรณ์ไพบูลย์ Executive Chairman, Private Banking Group ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา KBank Private Banking ได้ส่งมอบคำแนะนำการลงทุนให้แก่ลูกค้าบุคคลสินทรัพย์ของธนาคารในรูปแบบการจัดพอร์ตการลงทุนแบ่งเป็นพอร์ตลงทุนหลัก (Core Portfolio) และพอร์ตลงทุนเสริม (Satellite Portfolio) ที่มีการกระจายสัดส่วนการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนต่างๆ เพื่อให้มีการกระจายความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนตามสถานการณ์ และสภาพเศรษฐกิจ โดย ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง มีการแนะนำให้กระจายลงทุนใน 10-15 กองทุน อย่างไรก็ตาม ลูกค้าอาจจะไม่ได้เลือกลงทุนตามคำแนะนำ อีกทั้งด้วยจำนวนกองทุนที่มากบวกกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่อาจคาดเดาได้ การปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนไม่สามารถจัดการได้ทันท่วงที ส่งผลให้พอร์ตลงทุนไม่สามารถส่งมอบผลตอบแทนได้ตามที่คาดหวัง KBank Private Banking เข้าใจถึงความท้าทายและอุปสรรคที่ลูกค้าต้องเผชิญ จึงได้นำเสนอกองทุน ALPHA กองทุนสำเร็จรูปที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์เกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ตราสารหนี้ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ หรือเงินสด รวมไปถึงสินทรัพย์ทางเลือก และมีการปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงรุกโดยผู้จัดการกองทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาด ณ ขณะนั้น โดยที่ผู้ลงทุนไม่ต้องปรับสัดส่วนเอง เพิ่มความสะดวก อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมากกว่าการลงทุนเองอีกด้วย

สำหรับลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูงของธนาคาร สามารถลงทุนผ่านกองทุน ALPHA ที่มีโมเดลการลงทุน 3 โมเดล คือ Conservative, Moderate และ Aggressive โดยการลงทุนหลักในทุกโมเดลจะเน้นให้น้ำหนักการลงทุนส่วนใหญ่อยู่ใน Core Portfolio ที่เป็นการกระจายการลงทุนในทุกสินทรัพย์ มีการบริหารจัดการปรับสัดส่วนแต่ละสินทรัพย์ตามความเสี่ยง และสภาวะตลาด จำกัดความเสี่ยงขาลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำกัดความผันผวนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยมีสัดส่วนตัวอย่าง ณ ปัจจุบัน อย่างน้อย 50-70% ในส่วนของน้ำหนักการลงทุนที่เหลือ จะถูกกระจายสัดส่วนไปยังกลุ่ม Satellite Portfolio แบ่งเป็นกลุ่ม Growth เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนไปพร้อมกับการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้นำระดับโลก ลงทุนในกลุ่ม Income ที่สามารถให้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอ เช่น REITS หรือตราสารหนี้ และ กลุ่ม Uncorrelated มีกลยุทธ์ลงทุนแบบ Hedge Fund เพื่อช่วยพยุงพอร์ตในช่วงที่กลยุทธ์การลงทุนแบบดั้งเดิม ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ โดยในกลุ่ม Satellite Portfolio จะอ้างอิงตามมุมมองทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ตลาด รวมถึงความเหมาะสมของแต่ละกองทุน ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายผลตอบแทนที่ดีได้ตามมุมมองที่ได้คาดการณ์หรือไม่ 

4 จุดเด่นสำคัญของกองทุน ALPHA ได้แก่

  1. ลงทุนแบบ Asset Allocation ที่จะกระจายการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ ทำให้นักลงทุนรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็นพอร์ตลงทุนหลัก และพอร์ตลงทุนเสริม เพื่อรับมือกับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง 
  2. ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้ พันธบัตร หรือสินทรัพย์ทางเลือก ที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง คัดสรรกองทุน Best-In-Class โดยทีมผู้จัดการกองทุนพร้อมที่ปรึกษาการลงทุน และบลจ.พันธมิตรชั้นนำระดับโลก
  3. ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงควบคู่ไปกับโอกาสการสร้างผลตอบแทนโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนเชิงรุกให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด
  4. ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุนขั้นต่ำน้อยกว่าลงทุนรายสินทรัพย์ด้วยตนเอง

นายจิรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า การลงทุนแบบการจัดสรรสินทรัพย์ (Asset Allocation) เป็นเรื่องสำคัญต่อนักลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่สภาวะตลาดมีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ กองทุน ALPHA จึงเป็นคำตอบที่จะช่วยให้ลูกค้าสะสมความมั่งคั่งได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากกองทุน ALPHA ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ มีการปรับพอร์ตเชิงรุกตามสภาพเศรษฐกิจและสภาวะตลาด ทำให้พอร์ตลงทุนสามารถรับความผันผวนของเศรษฐกิจได้ดีกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว และที่สำคัญ กองทุน ALPHA ให้ความสำคัญกับความเสี่ยงควบคู่ไปกับโอกาสการสร้างผลตอบแทนโดยการปรับสัดส่วนการลงทุนในแต่ละกองทุนให้เหมาะสมตามสภาวะตลาด ตอบโจทย์โอกาสสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว

รับชมคลิปแนะนำกองทุน ALPHA ได้ที่ https://youtu.be/Z_NGIOuqsyg 

TAGS: #KBankPrivateBanking #หุ้น #ตลาดหุ้น