อานันท์ ปันยารชุน

นายกฯอานันท์แนะผู้มีอำนาจฟังคนรุ่นใหม่ประเทศไทยยังไปได้อีกไกล

"เมืองไทยหรือประเทศส่วนใหญ่ที่กำลังพัฒนาต้องการธรรมาภิบาลมากกว่าประชาธิปไตย ถ้าพวกคนมีประชาธิปไตยแต่ไม่มีธรรมาภิบาลมันก็ล้มเหลว"